Blog antyplagiatowy


Pobierz nasz program za darmo


Student zapłaci, uczelnia nie

Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD) dla uczelni będzie zupełnie darmowe. Ale czy aby na pewno sprawdzenie swojej pracy w bazie przez studenta powinno być płatne? Oczywiście są za jak i przeciw takiemu rozwiązaniu.

Oczywistą zaletą takiego rozwiązania jest brak możliwości wielokrotnej manipulowaniem tekstem tak, by przeszedł pozytywnie weryfikację w repozytoriach ORPPD. I w zasadzie to jedyna zaleta. Studenci, którzy własnymi siłami piszą pracę dyplomową nie muszą się na pewno niczego obawiać, bo niby w jaki sposób ich tekst miałby być plagiatem? Przecież prawdopodobieństwo, że samodzielnie przygotowany tekst pracy dyplomowej jest plagiatem jest nie większe niż prawdopodobieństwo wygrania szóstki w lotto. No tak, ale jednak gracze sprawdzają swoje kupony...

Wiadomo, że student studiów dziennych satystycznie nie jest osobą zbyt zamożną, dlatego wprowadzenie dla nich opłat w ORPPD jest dla niejednego ciosem. Wystarczyłoby przecież zrobić autoryzację dla każdego studenta (zakładanie kont, albo przynajmniej weryfikacja kont mogłoby spoczywać na barkach promotorów) , a następnie logowanie działań jakie każdy student podejmuje w bazie ORPPD - czy nie rozwiązałoby to całego problemu? Nie, bo nie będzie opłat, z czego system wyżyje? Z drugiej strony student, którego stać na zakup pracy dyplomowej nie będzie miał najmniejszych problemów ze znalezieniem środków na dostęp do bazy ORPPD i zweryfikowanie jego pracy pod względem splagiatowania. Zakup pracy dyplomowej to zwykle koszt w granicach od tysiąca złotych w górę.

Na ten moment jeszcze nie wiemy ile będzie kosztował dostęp do bazy ORPPD dla studentów. Na ten momen nie wiemy nawet kiedy będzie ta baza udostępniona systemom antyplagiatowym. Obecnie wciąż do systemu przyjmowane są prace dyplomowe i jest to jedyna funkcjonalność tegoż systemu. Jak możemy przeczytać na stronie internetowej projektu:
Repozytorium jest obecnie przygotowane wyłącznie do przyjmowania prac dyplomowych. Prace nie są udostępniane systemom antyplagiatowym. Będzie to przedmiotem dalszych prac.

Z ciekawostek dodam, że na moment pisania tego artykułu jest dokładnie 946832 prac dyplomowych zdeponowanych w ORPPD.

Powrót na spis wpisów bloga

Dowiedz się więcej o naszym programie antyplagiatowym


Do czego zastosować nasz program Plagiator?

Co można sprawdzić Plagiatorem:

  • praca doktorska
  • praca magisterska
  • praca licencjacka
  • praca inżynierska
  • praca dyplomowa
  • wypracowanie
  • i dosłownie każdy tekst!