Blog antyplagiatowy


Pobierz nasz program za darmo


Krótkie porady dla studentów odnośnie programów antyplagiatowych na uczelniach

Czy wiesz, że od tego roku wszystkie polskie uczelnie skontrolują nie dobrowolnie, a obowiązkowo prace licencjackie i magisterskie? I tak naprawdę nie ma tu żadnych wyjątków. Uczelnie otrzymają naprawdę spore pieniądze z funduszy unijnych na walkę z plagiatami na uczelniach.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego udostępniło uczelniom Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych, w skrócie po prostu ORPPD. Co to za repozytorium? To po prostu baza wszystkich obronionych prac w naszym kraju od roku 2009. Uczelnie mają obowiązek wprowadzić do tej bazy wszystkie prace obronione od roku 2009 włącznie.

A co, jeśli praca okaże się plagiatem? Oto odpowiedź: "Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest pozytywna ocena pracy dyplomowej. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego lub artystycznego (...) Uczelnia jest obowiązana do sprawdzania pisemnych prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem programów antyplagiatowych współpracujących z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych" (Art. 167 a).

W ustawie (Art. 167b) zapisano, że W repozytorium zamieszcza się: 1) tytuł pracy dyplomowej; 2) imiona i nazwisko autora pracy dyplomowej; 3) imiona i nazwisko promotora pracy dyplomowej; 4) imiona i nazwiska recenzentów pracy dyplomowej; 5) nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej; 6) nazwę uczelni; 7) datę zdania egzaminu dyplomowego; 8) nazwę kierunku studiów; 9) treść pracy dyplomowej.

Studenci mają mieć dostęp do tego narzędzia, tak aby mogli porównać we własnym zakresie, czy ich praca nie jest czasem plagiatem innej umieszczonej w bazie ORPPD. Dostęp niestety będzie płatny. Student oprócz sprawdzenia swojej pracy w ORPPD powinien też sprawdzić swoją pracę, czy czasem nie jest plagiatem tekstów zamieszczonych w internecie - do tego służy na przykład nasz program Antyplagiat.

Powrót na spis wpisów bloga

Dowiedz się więcej o naszym programie antyplagiatowym


Do czego zastosować nasz program Plagiator?

Co można sprawdzić Plagiatorem:

  • praca doktorska
  • praca magisterska
  • praca licencjacka
  • praca inżynierska
  • praca dyplomowa
  • wypracowanie
  • i dosłownie każdy tekst!